Kezdőlap » Spiritualitás » Ji King, a változás könyve. Jósolj belőle!
bagua

Ji King, a változás könyve. Jósolj belőle!

A Ji King az egyetlen könyv, amellyel beszélgetni lehet. Kérdezni lehet tőle – s ő válaszol, mint egy élő mester. A kérdés pedig százezerféle lehet, mégis mindig egy: „Itt és most ez a gondom. Mitévő legyek?” A válasz azonban csak az előtt tárul fel, aki megérti az üzenetet, akinek „füle van a hallásra”. „Ha nem vagy még igaz ember, értelme úgyse nyilvánul meg előtted.” Írja a könyv. Aki a Ji-Kinget beépíti mindennapi életébe, az „segítő szellemet” kap, és kifejezetten úgy érzi, mintha egy bölcs mesterrel beszélgetne. Ezzel elindul a spirituális fejlődésnek nehéz, de gyönyörűséges útján, ahol bölccsé válik.

A Ji King története

A Ji-king természetfeletti forrásból ered, ahogy a kínaiak nevezték: „fényes istenekkel”, „szent szellemekkel” (sen) való kapcsolatból. Őseredeti változatát Fu-hszinak, a mitikus emlékű szent király alkotásának tartják. Fu hszi eredetileg „isten” volt, a szónak abban az értelmében, mint a görög Zeusz, vagy még inkább Prométheusz, aki lehozta az égből a tüzet. A könyvet többször el akarták égetni, de a ravasz kínai bölcseknek köszönhetően fennmaradt, ugyanis azt mondták, hogy Fu-hszi nem isten volt, hanem közönséges földi király, a Ji-kingről pedig azt „hazudták”, hogy tudományos szakkönyv, hasznát lehet venni a gyógyításnál. A mai napig is ismeretes Ji-kinget a hagyomány szerint Ven király írta le végső formában kb. kétezer évvel a magyar honfoglalás előtt. A mű börtönben született. A legenda szerint Ven király falra firkálta azokat a Jin és Jang jósvonalakat, amelyek népének ezeresztendős virágkorát, magának a kínai kultúrának a megteremtését jelentették. Ezekből a titkos jelekből született a tanizmus, a konfucianizmus, a kínai művészet, társadalmi rend, politika, morál, vallás, szertartás, bölcselet, orvoslás, tudomány, lakáskultúra (feng shui), valamennyi harcművészet és főleg a hétköznapi élet rendje.

A változás szent könyve

A könyv azon a helyen áll a kínai hagyományban, mint nálunk a Biblia. Arra tanít, hogyan kell bölcsen élni. A Ji jelentése: „Változás, Baj, Gond, Könnyűség, Nyugalom”. Ji King jelentése: a VÁLTOZÁS, BAJ, KÖNNYŰSÉG, GOND ÉS NYUGALOM KÖNYVE. A kínai azt mondja, nincs más, csak változás. Az élet egy út, amelyen látszólag két irány van: a múltad a jeleneden át a jövőd felé visz. S a jövőd a jeleneden át húz magához – a múltaddal együtt. Egész lényedbe bele van írva a sorsod, rajtad áll, hogy megvalósítod-e.

Válaszd a sorsod útját!

A Ji-king jósol, nem azt mondja meg, hogy mi lesz veled, hanem azt, hogy mit tégy, hogy ami lesz, az jó legyen. Életünk drámáját saját magunk alkotjuk, sok-sok múltbeli tapasztalat alapján teremtünk jellemet, sorsot, eljövendő próbatételeket magunknak. Többféle lehetséges jövőnk van, melyek közül mi magunk választunk. Utat választhatunk, minden más determinált. Sok vallás javasolja azt, hogy ne a „fekete”mágiádat alkalmazd, vagyis a sorsodat éld, s ne az önző, mohó és sötét jövendőt érlelő kicsinyke életedet. A Ji-king lényegét jól érzékelteti az evangéliumi mondat, amikor Jézus jövőt választ, s azt mondja: „Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, Atyám!”

Jin és jang

A világon minden a jin és jang drámájából áll, így a Ji King is ezen alapszik. 64 ősjel, 64 „isteni gondolat”, 64 drámai helyzet van. A 64 jósjel a világdrámának a 64 felvonását is jelenti, azaz a teremtéstől a beteljesülésig tartó folyamat ciklusait. Egész életed nem más, mint ezeknek a jósjeleknek az egymásba alakuló végtelen sorozata. Egy létdrámából ha kilépsz, belépsz egy másikba, a minták egymásba alakulnak.

A Jang kezdeményez, irányít, vezet, akar, teremt, meghatároz, aktív, pozitív, előremegy és centrifugálisan szétterjed, ő vezet a táncban. Harcban a Jangé az első szándék, a támadás, a lerohanás, az önakarat érvényesítése. A férfi szerepe a világban. Ha a Jang „túlhabzik”, agresszív lesz, konok, önfejű, akaratos, durva, gátlástalan, öntelt .. Nagyon van.

A Jin befogad, elfogad, passzív, magába ölel, hagyja, hogy irányítsák, hogy vezessék a táncban. Odaadó, érlelő, türelmes, várakozó – létrehozza, amit a Jang akar. Harcban a Jiné a második szándék, mindig csak hátrál és válaszol: abból él, hogy ellenfele hibát vét, s a támadásban „túl akarja”magát. A Jin a védekezés zsenije. A Nőiség szerepe a világban. Ha a Jin „túlhabzik”, lusta lesz, gyenge, gyáva, akarattalan, tehetetlen, anyagias, félős, szorongó és kiszolgáltatott… Olyan, mintha nem is lenne.

Ha a Jóskönyv „segítő szelleme” azt látja, hogy éppen egy Jang korszak előtt állsz, aktivitásra bíztat majd, lépj a tettek mezejére, cselekedj, vállalkozz. Ha azt látja, hogy Jin korszak előtt állsz, óva int attól, hogy kezdeményezz, akarj vagy irányíts. Azt tanácsolja, hogy várj, maradj csöndben, vonulj vissza, vagy éppenséggel kövess egy olyan akaratot, amely arra érdemes.

A két őserőnek a titka az, hogy egymással állandóan birkóznak, illetve külön-külön önmagukban is átváltoznak. Az átváltozásnak az a törvénye, hogy a jelenségek egy bizonyos fokon túl önmaguk ellentétébe csapnak át. A túl férfias férfi elkezd feminin tulajdonságokat mutatni, a túl nőies nő agresszív, uralkodó hisztériát tanúsítani. A gyáva ember szorult helyzetében hirtelen vakmerően kitör, a rendíthetetlen hős váratlanul sírógörcsöt kap, s egy látszólag jelentéktelen helyzetben összeroppan. Aki idáig „túlnyerte” magát, elveszti a csatát; sikere csúcsán összeomlik, alkoholista lesz, tönkremegy. Az átcsapás nemcsak bukást okoz, de gyakran betegséget, halált is. A túlszáguldó életét ágyhoz köti, tolószékhez, vagy mankókhoz: innen kezdve át kell élnie a türelmet s a kiszolgáltatottságot. Ugyanakkor a túl lassú, passzív életet fölkavarhatja, válásra, önállóságra, lázadásra készteti. Lényegében ez a karma törvénye; működése sokszor nem egy életen belül, hanem új és új inkarnációk fényes és árnyékos partjain zajlik. Egy „túl Jang” életet gyakran „Jin” élet követ, s ha ez is túlzottá válik, megint csak egy új „Jang” élet tudja kiegyenlíteni. Például egy túl gőgös, hatalmaskodó életet kiszolgáltatott szolgasors követhet, s ha ebben túlhabzik a megalázottság keserve, átbillent megint a bosszúvággyal teli gőg oldalára. Nehéz elérni, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Pedig az élet művészetének ez a célja: középen maradni. Ez Buddha és Lao-Ce stratégiájának lényege. Egy vágy, akarat, szerelem vagy munka beteljesülésének jelképe a Ji-kingben a „majdnem teli Hold”, vagyis olyan állapot, mely megáll egy icipicivel a csúcs előtt. Nem csap át, nem lép föl egészen a csúcsra – mert abban a pillanatban lezuhan, mint ahogyan a telihold és a déli nap is sötétedik.

Hogyan jósoljunk?

Minden jósjel 6 jin vagy jang vonalból épül fel. A Jang jele egyetlen zárt, szilárd vonás, a Jin jele lágy, megszakított vonás. Ha egyetlen vonás megváltozik, akkor a jósjellel kifejezett állapot is megváltozik, s egy másik állapottá és jósjellé alakul át. A változó vonások azok a sorshelyzetek, ahol mintegy „felrobban”a jelenlegi állapot, s átváltozik egy másikká, azaz „fordul a kocka”.

A jóslás pálcikákkal vagy pénzérmékkel történik. A pénzérme Írás oldala a jin, számértéke 2,  a Fej oldala a jang, számértéke 3.  A három érmét – a kérdésre összepontosított lélekkel – hatszor egymás után kell kidobni. Minden egyes dobással egy-egy vonást alkotunk. Az első dobás lesz a jósjel alsó vonása, a következő a fölötte lévő, és így tovább. Feljegyezzük az értékeket.

  • 6: Öreg Jin, az átváltozó jin vonás száma
  • 7: Jang, a maradó, nyugvó jang vonás száma
  • 8: Jin, a maradó, nyugvó jin vonás száma
  • 9: Öreg Jang, az átváltozó jang vonás száma

Ha csupán 7-est és 8-ast dobtunk: egyetlen jósjelet kapunk. Ezt hívjuk alapjelnek. Ekkor csakis az alapjel üzenetét olvassuk el. Ha azonban 6-ost vagy 9-est is dobtunk, ott a vonás megváltozik: a 6-os jinből jang lesz, és a 9-es jangból jin. Bármelyik vonás változhat, néha mind a hat is. Ezeket a vonásokat változó vonásoknak nevezzük. Ha a vonások átváltoznak, egy új jósjelet is kapunk, amit irányjelnek nevezünk, mert ez az, ami a jövő lehetséges irányát mutatja.

Alapjel: hordozza azt az archetipikus drámai helyzetet, melyben kérdéseddel benne vagy, ez a döntő. Témája az egész jóslatot meghatározza. Ez a folyó, amelyben úszol.

Változó vonások: azok a túlérett helyzetek, amelyek arra késztetnek, hogy az alapjelből kilépj. Ezek késztetések. Túlhabzó erők vagy túl gyenge pontok, ahol az erők átbillenhetnek – és beállhat a minőségi változás. Ezek a vonások: kulcsjelenetek a drámában.

Irányjel: jelenti az eshetőséget, irányt, amely felé az események tartanak – vagy éppen fordítva: eseményeket, melyek közelednek, ha ebbe az irányba haladsz. Az Irányjel elmondhatja: Mi lesz? Mi lehet? Mitől kell tartani? Mi felé kell haladni? Mi közeledik? Mivel kell számolni? Mit kell elkerülni? Az irányjel lehet: „ígéret, hogy gyere” vagy „figyelmeztetés, hogy vigyázz, ne gyere erre”. Minden rajtunk múlik, és az irány attól függ, hogy az Alapjelet hogyan oldjuk meg, kilépünk-e belőle vagy sem.

A jósjel

Mielőtt megnéznénk a jósjel jelentését, tudnunk kell, hogy a hat vonás mindegyike egy-egy sorsfázist jelöl. A hat vonás hat drámai jelenet, melyekből a mű összeáll. Az első (legalsó) vonás a dráma előjátéka – így indul a játék. Az utolsó (legfelső) vonás a dráma utójátéka – így fejeződik be, és sejteti, hogy bár ez a téma itt lezárult, új, más téma indul majd belőle. A második, harmadik, negyedik és ötödik vonás a küzdelem különböző stációiról szól. Ezt azért is fontos tudni, mert sokszor látod majd, hogy egy reményteljes jósjelben valamelyik vonásban felbukkanhat az összeomlás veszélye is, s fordítva: egy sötét jósjelből is győztesen lehet kijönni, ha éppenséggel egy ígéretes vonása változik át.

A Jósjelek azonban nemcsak hat vonásból, hanem két részből is állnak. Minden Jósjelnek van három alsó és három felső vonása. Ez a három vonás az Ősegység. Minden Jósjel két ilyen „ősegységből” épül fel. Ezek a Teremtés kozmikus szellemi energia blokkjai, ezek a „Pa Kuá”-k. Nyolc ilyen óriási dinamikus energiaminta van.

jiking1Csien – Az alkotó

Teremtő szellem. Alkotó energia. ,Jelképe az Ég, cselekvése kitartó, szilárd, kulcsszava a „Legyen!”. Országban a király, családban az Apa. Akar, tesz, ural, megtermékenyít – ő az „információ”.

jiking2Kun – A befogadó

A befogadó „anyag”. Az anyaméh, mely mindennek formát ad s megszüli. Jelképe a Föld, mindent táplál s szolgál. Országban a királyné, családban az Anya. Odaadó az Akaratnak – befogadja s életté formálja az „információt”. A létrehozó. Aláveti magát az Akaratnak.

jiking3Csen – A gerjesztő

Mindent elindító pillanat, amikor fölszikrázik a létesülni akaró erő. Mennydörgés és villámlás. Energia, mely indít, fölkavar, elkezd; tavasz-erő, mely fölrázza a téli álmát alvó természetet! Dinamikus, nagy elkezdő.

jiking4Szun – A szél (fa)

A szél szelleme a finom behatolás, észrevétlen formálás, áthatás. Finom, de ellenállhatatlan erő, mely érleli a dolgokat. Az a szelíd erőszak, amellyel a gyökér utat talál a sűrű földben, vagy a láthatatlan szél áthat s mozgat mindent.

jiking5Kan – A szakadékos (víz)

Szakadékban rohanó folyóvíz. Veszedelmes, kockázatos, old, kikerül és sodor. Olyan szellemiség, mely akadályokat, megoldandó problémákat állít eléd, veszélyeket, melyekkel szembesülni kell. Ösztönös, tudattalan erő. (Ezért jelent „veszélyt” az ősi kínai szemléletben: mert hatalmas őserő, ugyanakkor nem tudatos!)

jiking6Li – A tűz

A tűz szelleme. Fényt, világosságot, meleget ad. A tudat, a tudás hatalma. Az értelem fénye. A kifejezés ereje; a fényt láthatóvá, érthetővé teszi; tapadónak is nevezik, mert függ attól, ami adja; így aztán nemcsak szétválaszt, de össze is tart. (A tudás is analizál s szintetizál.) Azon túl: a láng függ a kanóctól, s a lángelme az Univerzális Intelligenciától. Ha ezt elfelejti: kilobban.

jiking7Ken – A hegy

A hegy szelleme. Nyugalom, megállás, befejezettség. Végső formája a láthatatlan akaratnak. Határ. Tehetetlenség és szilárdság: a mozgások, törekvések befejezése.

 

jiking8Tui – A tó (derűs)

A tó szelleme. Nyitott, derűs, barátságos, vidám szellem. Lelkesítő szavak, hasznos kapcsolatok, társaságok. Jó érzés, inspiráló beszéd. Gazdagító – valójában az életadó rizsföldek vize ez. A „derű” a kínai bölcselet egyik alapszava.

A Jósjelet tehát két ilyen „Kua” alkotja, egy alsó és egy felső Kua. Az alsó Kua a függőleges, a felső Kua a vízszintes sorban van, a két sor metszéspontjában pedig megtaláljuk a jósjelet, amelyet 6 dobással alkottunk.

jikingtablazat

Jósjelek jelentése: http://jiking.eljunktudatosan.hu/josjelek.html

Felhasznált irodalom:

Müller Péter: Jóskönyv

Check Also

Lo-Shu

A Tao numerológiája: születésnap számunk

A Tao numerológiája több mint 6000 éves múltra nyúlik vissza, a Ji Csingből ered. Ez ...

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.


*